Jiří Štancl, advokátní kancelář - advokátní služby v Klatovech a Praze


Jiří Štancl, advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář se sídlem v Klatovech. Poskytujeme právní služby v celé šíři platného práva se specializací ve vybraných oborech.

Klientela kanceláře je široká, nejčastěji jde o jednotlivce a menší a střední společnosti, ale pracujeme i pro státní správu, samosprávu, či nadnárodní korporace.

Spolupracujeme s notářským úřadem, daňovým poradcem, patentovou kanceláří, exekutory a společností specializovanou na čerpání dotací z fondů EU.

Na našich stránkách Vám nabízíme údaje o kanceláři a poskytovaných službách, odborné články členů kanceláře a osobní články jednotlivých právníků (JUDr. Jiří Štancl, Mgr. Jiří Štancl).

Poslední aktuality